Бисер Дунава и Ђердапа

Рајачке пивнице

Рајачке пивнице се налазе око 2 km западно од села Рајац, на врху брежуљка Бели брег. Комплекс чини око 166 самосталних зграда, са око 196 винских подрума. Налазе се око централног трга са чесмом. Изграђене су од тесаног камена и брвана, а покривене су ћерамидом. На југозападном крају комплекса рајачких пивница налази се сеоско гробље, са око 200 одлично очуваних надгробних споменика из 19. века.

Рајачке пивнице
Тамо где станује вино

У вину је истина, рекоше стари Латини, а у неготинском крају је вишевековна традиција справљања и поштовања вина. Зато вино овде има и своје куће – пивнице или пимнице. Грађене су од тесаног камена или бондрука, дебелих зидова (често и преко 60 цм), покривене ћерамидом, од половине 18. до тридесетих година 20. века.Како температура не би варирала много током године, делимично су укопане у земљу, док су спратне просторије намењене за боравак у време бербе и неговања вина. Архитектонски комплекс Рајачких пивница данас има око 200 подрума и три дестилерије, педесетак подрума се користи за производњу вина, а у двадесетак се налезе таверне, музејске и изложбене поставке. У пивницама у којима је очуван специфични амбијент, данас се може дегустирати и купити чувено неготинско вино.
Занимљиво је и сеоско гробље у близини пивница, са око 200 изузетно очуваних, вредних и јединствених у Србији надгробних споменика из 19. века. Грађени су од камена пешчара у облику монолитног крста или високих стубова прекривених каменом капом. На споменицима су скоро све површине прекривене рељефним орнаментима.Међу најчешћим барељеф мотивима је крст у комбинацији са словима IS HS NI KA, а има и розета које симболизују Сунце, свастику, круг, као и назубљене траке, цик-цак и сломљене линије, стилизоване гране и винову лозу.

Обавезно свратите

Уколико сте на путу ка овој локацији и треба вам мало одмора, ово су места која препуручујемо. На њима ћете се сигурно лепо одморити и опустити уз врхунску храну и одличну услугу.
Shopping Basket