Музеји и галерије

Дунав и Ђердап можете упознати на много начина. Један од могућих је посета музејима и галеријама у градовима Доњег Подунавља који су прави чувари блага. У њима, као ризницама, чувају се и излажу археолошке, историјске, етнографске и уметничке збирке као материјална сведочанства вишемиленијумског трајања живота на овим просторима. Музеји и галерије су места за питања и сазнања, учење и дружење, открића и радости, стога прекорачите њихов праг и уживајте.

Shopping Basket