Бисер Дунава и Ђердапа

Лепенски Вир

Откривањем 1967. године, Лепенски Вир постао је археолошка сензација јер је нова и специфична култура променила поимање преласка људске заједнице из мезолита у неолит. Модерни Центар за посетиоце омогућава да упознате све детаље који чине ову културу тако мистичном и јединственом.

Фотографије преузете са Википедије, слободне енциклопедије.

Археолошко налазиште
Лепенски Вир

Једно је од најпознатијих мезолитских и ранонеолитских налазишта у Европи и свету, Лепенски Вир, откривено је 1967. током археолошких истраживања пре изградње ХЕ „Ђердап И“ . Његово откриће променило је дотадашње поимање преласка људске заједнице из мезолита у неолит. Овдашњи археолошки налази причају неке од најзанимљивијих прича о раној праисторијској прошлости. Археолози су трајање Лепенског Вира у његовој најзаступљенијој фази везаној за грађевине са трапезоидним основама, датовали у период од пре око 8000. година и ово је један од најзанимљивијих периода људске историје уопште, када долази до економских, културних, друштвено-идеолошких и духовних промена изазваних контактима различитих популација. Долази такође и до трансформације локалних ловачко–рибарско–сакупљачких заједница у прве сточарске и земљорадничке заједнице Европе. Својим јединственим начином живота, религијом и уметношћу, учинили су да се и савремени човек диви становницима Лепенског Вира.

Shopping Basket