О нама

У овиру туристичке промоције 2018. године кроз пројекат који је подржан и финансиран од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, обједињена је туристичка понуда шест општина укључујући и подручје Националног парка Ђердап и приватан сектор. Резултат пројекта је заједнички туристички водич, промо филм дестинације „Бисери Дунава и Ђердапа“ и заједнички наступ на Међународном сајму туризма у Крагујевцу на коме је освојено III место за најуспешнију промоцију у делу штампаног материјала, презентације и гастрономије.

Бисери Дунава и Ђердапа – промо филм

Наша мисија

Наш мото су: етузијазам, енергија и лепота Источне Србије. Богато природно и културно наслеђе са мирисима аутетичне гастрономије и незаборавним погледима са Ђердапа, уз модерно осмишљену промоцију сталан је задатак Удружења које је основано са циљем:

-побољшања квалитета живота људи у локалној заједници
-смањењa нивоa сиромаштва, социјалноg и економског развоја и унапређења квалитета живота осетљивих категорија становништва
-образовања и едукације грађана
-пружања стручне помоћи консултантских услуга код расписаних јавних конкурса у Србији и Европских фондова
-очувања, унапређења, промоције туристичких вредности и потенцијала, природног, културног и етнолошког наслеђа
-подстицања остваривања привредне, научне, образовне, културне, туристичке и спортске сарадње са матицама исељеника
-подршке и помоћи младима и релаизацији програма запопшљавања и самозапошљавања
-очувања и заштите животне средине
-подршке програмима европских интеграција.

Бисери Дунава и Ђердапа – промо филм

Наше активности

У протекле две године Удружење је посебну пажњу посветило едукацији младих о значају заштите животне средине, као и о значају туристичких и потенцијала са дестинације Доње Подунавље (Град Пожаревац, општине Велико Градиште, Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин ) у сарадњи са ЈП „Национални парк Ђердап“ и локалним Туристичким организацијама.

Удружење спроводи активности на едукацији привредног сектора у области туристичке привреде и брендирања дестинације, а у циљу побољшања туристичких садржаја и дужег боравка туриста на дестинацији. Пружа се подршка свим локалним туристичким организацијама са дестинације у делу промоције и партерства у пројектима.

Израдом сајта на три језика учинићемо дестинацију видиљивијом и утицати на повећање броја туриста из Србије и суседне државе Румуније. У наредном периоду промоцију дестинације Доње Подунавље проширићемо и на друге земље.

Нове активности су наступи на међународним сајмовима, промоција вишејезичног штампаног туристичког водича (српски, енглески и румунски језик).

Наша врата су отворена свима који желе да својим знањем и ангажовањем дају подршку и допринесу развоју локалне заједнице.

Контактирајте нас

еБилтен

Пријавите се на наш еБилтен како бисте примали посебне понуде, новости и догађаје.