Ловни туризам

Ловачко удружење "Голуб"
Велико Градиште

Мисија Ловачког удружења „Голуб“ из Великог Градишта је очување биодиверзитета, и управљање природним ресурсима уз строго поштовање нормативно-правне регулативе у ловишту. Један од циљева ЛУ „Голуб“ је обезбеђење повољних услова-смештај, исхрана, адекватан амбијент, стручно вођење и организовање манифестација, за долазак и прихват домаћих и страних ловних туриста и кинолога. Основано 1898. године ЛУ „Голуб“ сврстава се у ред најстаријих удружења у Србији. Има 450 чланова – редовних и подмлаткара. Сарађује са бројним удружењима и институцијама међу којима је Биолошки факултет Универзитета у Београду.

Адреса: Др. Бошка Вребалова 3а, 12220 Велико Градиште

Телефони: 012/7662-172 и 060/575-1200

Е-маил: lugolubvg@gmail.com

Ловачко удружење "Пек"
Браничево

Ловачко удружење „Пек Браничево“ из Браничева газдује ловиштем „Липовача“укупне површине 5.211,40 ха које се простире на делу територије општине Голубац. На севороистоку ловиште излази на реку Дунав, дужином од око 5 км, (граница са Републиком Румунијом), док је на западној страни природна граница ловишта дуж златоносне реке Пек. Ловиште је богато и у њему је дивљач заштићена ловостајем (срна, дивља свиња, зец и друге), као и она која ловостајем није заштићена (вук, шакал, дивља мачка, лисица и друге). Последњих година Ловачко удружење Пек Браничево“ у јануару организује јако посећену ловно туристичку манифестацију „Лов на Шакала из пешчаре“.

Адреса: Пожаревачки пут бб, 12200 Браничево

Телефони: 012/666-978 и 064/250-9164

Е-маил: lupekbranicevo@hotmail.com

Shopping Basket