Пећине

Кречњачке стене у планинама Источне Србије заузимају велико пространство, те је ово простор, коме припада подручје Ђердапа, са израженим свим облицима крашке ерозије. Једна од одлика крашког рељефа источне Србије је велики број пећина и јама и може се рећи да је на овом простору највећа концентрација пећина у Србији. Додуше, нису све уређене за туристичке посете, а репрезентативни пример је свакако Рајкова пећина у непосредној близини Мајданпека.

Shopping Basket