Biser Dunava i Đerdapa

Diana

Diana je stari utvrđeni grad na obali Dunava. Nalazi se u Karatašu, ispod same HE Đerdap I. Tvrđava je podignuta kao jedna od baza za Dačke ratove i obezbeđivanje plovidbe Dunavom. Danas ima ostataka utvrđenja, a unutar samog lokaliteta se sprovode arheološka istraživanja. Diana je Arheološko nalazište od izuzetnog značaja, i kao takvo je pod zaštitom Republike Srbije.

Diana
Utvrđeni grad na obali Dunava

Jedno od najvećih i najočuvanijih rimskih utvrđenja – kastruma na Dunavu je Diana Karataš (lat. Statio Cataractum Diana). Ovaj utvrđeni grad na dunavskoj obali izgrađen od kamena tesanika, podignut je u vreme cara Trajana kao jedna od baza za Dačke ratove, ali i radi obezbeđivanja plovidbe Dunavom.

U svoje vreme Diana je bila najznačajnije utvrđenje na gornjomezijskom limesu podignuto na strateški značajnoj lokaciji. Stoga je stalna vojna posada imala zadatak da čuva granicu i obezbeđuje nizvodni ulaz u kanal. Ovaj pravougaoni kastrum je svoj konačan izgled dobio početkom IV veka, dobivši dva bedema koja su se spuštala do Dunava.

Delimično su je u IV veku spalili Goti, Dianu sredinom V veka razaraju Huni, a obnavlja je početkom VI veka Justinijan. Krajem VI veka tokom Slovensko – avarske provale na Balkansko poluostrvo, ova rimska tvrđava doživljava konačan slom.

Dosadašnjim istraživanjima u unutrašnjosti kastruma, pored ostataka bedema sa kulama i kapijama, pronađene su vojne barake i drugi objekti, dok je izvan bedema postojalo manje naselje, pristanšte, svetilišta i nekropole.

Da je Diana osim fortifikacijskog značaja, bila i značajan ekonomski centar sa pristaništem, potvrđuju brojni arheološki nalazi – skulpture od mermera i brone, nalazi izuzetne umetničke izrade i lepote, od kojih su neki svetski muzejski rariteti i raznovrsni predmeti za svakodnevnu upotrebu.

Diana je spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Obavezno svratite

Ukoliko ste na putu ka ovoj lokaciji i treba vam malo odmora, ovo su mesta koja prepuručujemo. Na njima ćete se sigurno lepo odmoriti i opustiti uz vrhunsku hranu, odličnu uslugu i uživati u predivnom pogledu na najširi deo Dunava.

Shopping Basket