Arheološki muzej Đerdapa

Jedan od dva arheološka muzeja u Srbiji, Arheološki muzej Đerdapa Kladovo jedan je od retkih specijalizovanih muzeja u Srbiji.

Čuvar tajni
iz prošlosti

Arheološki muzej Đerdapa svojom postavkom prezentuje praistorijske, rimske, kasnorimske, ranovizantijske ili srednjovekovne nalaze, u hronološkom rasponu od preko 10.000 godina. Izloženo je preko 1.500 prvorazrednih eksponata Zbirke Đerdap sa više od 100 lokacija ove regije i veliki broj eksponata predstavlja istinske raritete, nasleđe koje po važnosti prelazi granice naše zemlje. Najviše ih je iz rimske epohe i ti predmeti svedoče ne samo o rimskom osvajanju Đerdapa, već i o uspostavljanju rimske vlasti u ovoj, tada pograničnoj zoni, kao i o prihvatanju rimskog načina života.Zahvaljujući izloženoj dokumentarnoj građi može se videti izgled i istraživanje jednog broja sačuvanih, kao i potopljenih i nestalih lokaliteta šire oblasti Đerdapa.

Obiđite ostale
muzeje i galerije

Shopping Basket