Бели изворац

У залеђу Дунава, сакривена су бројна чуда природе. Једно од њих је Бели изворац на коме је видљива моћ којом вода обликује камен. На петнаестак километара од Мајданпека почиње стаза која води до овог споменика природе уврштеног у Инвентар објеката геонаслеђа Србије.

Аутор фотографије: Драган Боснић

Водопад
Бели изворац

Водопад избија из пећинског врела и започиње пространом терасом од бигра на чијем је ободу водопад висок 16 м. Након тога се бигрена акумулација спушта у каскадама оивиченим нежном маховином чинећи нестваран призор. Слапови Белог изворца најбогатији су у пролеће, у време отапања снега или великих киша и место су које треба посетити. Јер и звук, поглед, мирис чисте природе остављају без даха и опчињавају. А кад смо већ код опчињавања, рецимо да је мистика овог простора можда разлог због кога су, како кажу овдашња предања, некадашње девојке бацале љубавне чини на своје изабранике.

Обиђите остале
споменике природе

Shopping Basket