Priroda

Prvilegiju da budete u gustoj bukovoj i hrastovoj šumi, dišete punim plućima svež vazduh, osećate sve blagodeti đerdapske klime, budete očarani pogledom koji se pruža sa stenovitih vrhova, slušate tišinu iskonske i netaknute prirode ili snagu dunavskih talasa- imate u Podunavlju i Đerdapu, mestu koje nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Guste šume koje u sebi čuvaju raznovrsni životinjski svet, brojni rezervati prirode, veliki broj planinskih vrhova, bezbroj potoka, rečica, značajan broj pećina i jama koje čitavom ovom kraju daju posebnu draž i mističnost.

Nacionalni park Đerdap

U periodima niskog vodostaja iz Dunava proviruju pojedine stene kao što je krečnjački šiljak Babakaj i granitna katarka Stenka ispod sela Brnjica. Od Ljupkovske kotline do Grebena prostire se klisura Gospođin vir koja je dobila naziv po sredovekovnom manastiru. U Gospođinom viru korito je jako suženo, strane se strmo uzdižu do visine preko 500 m. Od Grebena do ušća Porečke reke prostire se Donjomilanovačka kotlina u kojoj se Dunav naglo širi i preko 2 km.  Ispod Golubinja Dunav ulazi u treću i najlepšu kanjonsku klisuru, koja se sastoji iz Velikog i Malog kazana. U Velikom kazanu širina Dunava dostiže samo par stotina metara, a strme krečnjačke litice uzdižu se vertikalno iznad vode. Napuštajući Kazan Dunav ulazi u Oršavsku kotlinu, a od ušća Černe ponovo se sužava u Sipsku klisuru koja se pruža do mesta Gura Vaj  na kome je podignuta HE „Đerdap 1“.

Na trasi Dunava nalazi se veliki broj takozvanih džinovskih lonaca, od kojih neki imaju dubinu preko 80 metara, tako da Dunav na nekim mestima pada ispod nivoa svetskog mora za 14 metara.

Shopping Basket