Nacionalni park Đerdap

Najveći nacionalni park u Srbiji, Nacionalni park Đerdap, osnovan je 1974. godine i prostire se duž 100 km desne obale Dunava, na samoj granici sa Rumunijom. Bezmalo 64 hiljade hektara površine prirodno je stanište za oko 1100 vrsta i podvrsta biljaka, što čini jednu četvrtinu ukupne flore Srbije.

Gvozdena kapija
na Dunavu

Đerdapska klisura i njene strme krečnjačke padine bile su pribežište drevne tercijarne srednjoevropske šumske flore, pa i danas u Đerdapu srećete koprivić, božikovinu, tisu, mečju lesku. Osim šume koja čini oko 70 odsto površine NP Đerdap, ovde ćete naići i na preko 100 vrsta gljiva, a svih 10 vrsta orhideja NP Đerdap nalazi se na listi „Vašingtonske konvencije“.

Među 170 vrsta ptica, ovde žive i orao belorepan, suri orao, patuljasti orao, kratkoprsti kobac, vetruška, crna roda, dugorepa sova, vodomar i mnoge druge. NP Đerdap je domaćin za 55 vrsta sisara, kao što su ris, mrki tvor, vodena volurahica i svih 15 vrsta slepih miševa registrovanih u Đerdapu. Fauna vodozemaca i gmizavaca je veoma bogata, tako da teritoriju Đerdapa naseljava 27 vrsta vodozemaca i gmizavaca, a u đerdapskom delu Dunava živi oko 60 vrsta riba Geološka podloga Đerdapa veoma je raznovrsna i predstavlja izuzetnu riznicu dokumenata o istoriji razvitka zemljine kore i složenosti geoloških procesa.

Najmarkatnija crta reljefa i znak raspoznavanja ovog nacionalnog parka je grandiozna Đerdapska klisura, najduža i najveća klisura probojnica u Evropi.

Adrenalinski putokaz prema uzbuđenjima u Nacionalnom parku Đerdap vodi kroz šumska prostranstva adekvatno obeleženim stazama ka vidikovcima, na kojima je vašem pogledu samo nebo granica. Osećaj slobode i neponovljivi prizori koje je priroda vajala vekovima, a koji vam se pruža kao na dlanu, ostaviće vas bez daha. Uređene i obeležene pešačke staze prolaze kroz atraktivne predele, rezervate prirode i obično završavaju na vidikovcima. Različite po dužini i usponu, neke od staza nude pešačenje bez mnogo napora, a ima i onih koje zahtevaju veću kondiciju.

Staze su obeležene planinarskim oznakama i informativnim tablama, a uz čuvare prirode JP „Nacionalni park Đerdap“ korišćenje pešačkih staza je pravi doživljaj.

Shopping Basket