Manastiri

Svedoci uspona i pada srpske srednjovekovne države su manastiri. Vladari su ih gradili u slavu svetiteljima, ali i kao mesto koje su odabrali za svoj večni počinak. U srpskim manastirima čuvaju se mošti svetaca, a oslikane zidove odlikuju reprezentativne freske i zidno slikarstvo. Gotovo da nema manastira koji u svojoj istoriji nije doživeo razaranje, ali na sreću, živi su i danas kao Tumane kod Golupca i Vratna kod Negotina.

Shopping Basket